line decor
  HOME :: artykuły :: Test ROMA
line decor
 
 

 

TEST ROMA

Najnowszym badaniem diagnostycznym służącym do oceny ryzyka wystąpienia raka jajnika jest ocena ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm). Obejmuje oznaczenie poziomu markerów Ca 125 i HE4 we krwi oraz oszacowanie statystyczne ryzyka zachorowania na złośliwy guz jajnika, umożliwiając kwalifikację pacjentki do określonej grupy ryzyka.
Do niedawna podstawowym badaniem z krwi w kierunku raka jajnika, było badanie markera nowotworowego Ca 125. Jest to białko, którego poziom we krwi wzrasta w przypadku chorób nowotworowych (np. rak jajnika) lub innych schorzeń, tj. endometrioza, ciąża pozamaciczna, mięśniaki macicy. W związku z tym, iż nie jest to białko specyficzne dla danej jednostki chorobowej, ocena jego poziomu we krwi nie może być jedynym badaniem w diagnostyce raka jajnika.
W teście ROMA, poza CA 125, oznaczany jest również HE4 (human epidymal protein 4) - nowy marker raka jajnika. Wyniki oznaczeń HE4, w odróżnieniu od Ca 125, cechuje najwyższa czułość diagnostyczna w odniesieniu do wczesnych (I/II) jak i późnych (III) stadiów zaawansowania raka jajnika. Poziom HE4 oceniany jest nie tylko w diagnostyce choroby, ale również w monitorowaniu jej postępów (lub zdrowienia).
Trzecim elementem testu ROMA jest statystyczna ocena ryzyka zachorowania na raka jajnika w oparciu o m.in. wiek pacjentki, liczbę porodów, wywiad rodzinny, wielkość diagnozowanej zmiany.
Istotą oceny ROMA jest to, iż wyniki oznaczeń markerów rozpatrywane są łącznie z innymi danymi dotyczącymi pacjentki i na tej podstawie szacowane jest ryzyko wystąpienia raka jajnika.
Testu tego nie można wykonywać u pacjentek poniżej 18. roku życia, kobiet będących w trakcie chemioterapii oraz uprzednio leczonych na nowotwór.

 
na górę
 

 
 
 
line decor
 © 2012 JUNONA Medycyna dla Kobiet
line decor